Jaaroverzicht / Activiteitenoverzicht 2023

Voor Cultuur Support stond 2023 in het teken van enkele niet eerder ondernomen activiteiten. Zo is er met ons contact gezocht door de organisatie van Zuidpop, heeft Cultuur Support zelf contact opgenomen met het Erfgoedhuis Zuid-Holland en is een initiatief gestart om de Dag van Civiele Kunstwerken in te roepen. De eerste maanden stonden echter in het teken van het 50-jarig jubileum van poppodium De Trucker, het voormalige jongerencentrum in Pijnacker.
Uiteraard zijn er weer meerdere muziekcolumns verschenen (wat het totaal op 50 brengt) en is er opnieuw samengewerkt met De Verbeelding.
Voor 2024 zal het initiatief rondom de Dag van de Civiele Kunstwerken opnieuw (en waarschijnlijk zelfs uitgebreider) onder de aandacht worden gebracht.
januari
-Voorbereidingen getroffen voor jubileummagazine van 50 jaar poppodium De Trucker (begonnen als jongerencentrum). Hierin ook getekende posters van wijlen Jos van der Helm.

 

februari
-Start serie van 5 artikelen (voor De Telstar) over de geschiedenis van 50 jaar poppodium De Trucker, waarin het belang van zowel de culturele als sociale waarde benadrukt wordt. Deze zijn op de website van Cultuur Support te vinden onder Overige | Cultuur Support Pijnacker-Nootdorp (cultuursupportpn.nl)

-Interview voor Pijnacker-Nootdorp Cultuur over jubileum poppodium De Trucker, zie De Trucker: een rijke geschiedenis – Pijnacker-Nootdorp Cultuur (pijnacker-nootdorp-cultuur.nl)

maart
-Jubileum en reünie De Trucker 50 jaar, waaronder de presentatie van het jubileummagazine, dat vervaardigd is door 5 mensen.
-Muziekcolumn Bo Wilson Band, Bo Wie Band?

mei
-Telefonisch interview door Omroep West voor hun programma Eeuwige Roem i.v.m. ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld.

juni
-Voorbereiding initiatief Dag van de Civiele Kunstwerken op 23 september. Samenwerking gezocht met raadslid Bas Gelton, zie Waardevol bezit | Cultuur Support Pijnacker-Nootdorp (cultuursupportpn.nl)

-Artikel aangeleverd voor het magazine Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp: Getuige in een uniek strafproces.

juli:
-Samen met familie Bolle bezoek gebracht aan NIOD.
-Muziekcolumn Het unieke document uit 1964

-Contact gezocht met Erfgoedhuis Zuid-Holland voor aanleveren artikelen. In juli verscheen het artikel dat ook in het magazine Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp verschenen is.

 

augustus

-Muziekcolumn Blues zonder Blues

 

september
-Voor festival Zuidpop bemiddeling m.b.t. sponsorschap
-Reclame gemaakt voor Monumentendag door artikel te schrijven op Telstar Online
-Tijdens de culturele manifestatie Verbeelding op zaterdag een interview met schrijver Peter Tetteroo (door Erik Bevaart). Dit is op film vastgelegd door Leo Scheen, zie Erik Bevaart in gesprek met Peter Tetteroo (youtube.com). Ook was er op zondag een interview met fotograaf Paul Bergen (door Sjaak Oudshoorn)
-Publicatie n.a.v. Dag van de Civiele Kunstwerken, zie Opmerkelijk lokaal initiatief omtrent civiele kunstwerken 
 
november
-Muziekcolumn Artistieke zonderling
 
december
-Sponsoring Cantores Amatores i.v.m. programmaboekje
-Reclame voor 4 lokaal historische verhalen door een artikel te schrijven ten behoeve van Noitdorpsche Historiën en Cultuur Support, zie Mooie oude dorpsverhalen van weleer 
-Muziekcolumn Soundtrack van je leven (de 50ste)

-Reclame gemaakt voor het filmpje Bestemming Pijnacker-Nootdorp deel 2, waarin ook kort Sjaak Oudshoorn te zien is. In tegenstelling tot het vorige deel is er nagenoeg geen rol weggelegd in deze docu voor Cultuur Support.

 

Er is prettig samengewerkt met o.a. Iris Brandts, Leo Scheen, Patrick Huijgen, Gerard Nijboer, Marcel ‘Bizarro’ Mulhuijzen, Mary van der Helm-Kerklaan, Hanneke van de Gevel, Bas Gelton, Paul Houkes, Piet van Adrichem, Olga Toet, H.G.O.P, Henk Rolvink, poppodium De Trucker, FeelGoodTV, Telstar, Ackershof2.nl en Sandra Don.