Overige

Cultuur Support heeft buiten cultureel erfgoed, schilderkunst en muziek zich ook bezig gehouden met enkele andere zaken:

Interview met Peter Tetteroo tijdens Verbeelding 2023

Wim Sonneveld, Het Dorp en het Einde van een Mythe

Op 29 mei 2023 werd Erik Bevaart bij Omroep West gevraagd om de connectie tussen Wim Sonneveld en Pijnacker uit te leggen. De aanleiding hiervoor was de hoge notering van het alom bekende nummer ‘Het Dorp’, dat zelfs een Top 10-positie in de Top 100 Eeuwige Roem bekleedt, zie https://www.omroepwest.nl/actie/eeuwigeroem

Eind 2020 heeft Erik dit verhaal beknopt al verteld in de docu ‘Bestemming Pijnacker-Nootdorp’, waaraan ook Sjaak Oudshoorn zijn medewerking heeft verleend, zie https://arbelfilms.com/bestemming-pijnacker-nootdorp/.

Een behoorlijke vertegenwoordiging van Cultuur Support dus in deze fraaie docu.

De oorsprong van dit dorpsverhaal, dat geschreven is voor de Telstar in 2004, komt voort uit een misverstand dat breed gedragen werd onder voornamelijk oudere inwoners van Pijnacker.

Door: Erik Bevaart, april 2009 (geactualiseerd van versie 2004)

Lees meer

Een eigen telefoontoestel in huis

Vandaag de dag is een papieren telefoonboek iets uit het verleden. Steeds minder mensen hebben nog een vast nummer, de meesten zijn inmiddels overgegaan op mobiel. Zeventig jaar geleden was een telefoontoestel thuis nog een bijzonderheid. Niet iedereen kreeg zomaar een aansluiting: daar moest je wel een reden voor hebben.

Erik Bevaart van Cultuur Support Pijnacker-Nootdorp stuitte op het telefoonboek uit 1950, dat natuurlijk ook niet meer op papier bestaat, maar wel online te vinden is. Hij vond veel bekende namen.

https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/telefoonboek-1950-3/

Straattheaterfestival

Ondersteuning van het Straattheaterfestival rondom het Raadhuisplein in Pijnacker. Zowel in 2018 als in 2019 is dit initiatief van Teun de Vries namens de winkeliersvereniging Ackershof een succes geweest.

Quiz Seniorenmiddag

 Voor de Oranjevereniging Pijnacker heeft Cultuur Support een quiz tijdens de Seniorenmiddag gemaakt (2019). De presentatie van de middag was in handen van Sjaak Oudshoorn en voor de quiz lag dit bij Erik Bevaart.

Filmavond Rotary

Op 23 januari 2019 verzorgde Erik Bevaart i.s.m. Wim Meijer een filmavond met beelden van lokale evenementen in uitnodiging van de Rotary voor een nieuw initiatief: het Rotary Community Café.

Quiz SWOP

Vanwege het 50-jarig bestaan van de SWOP is Cultuur Support gevraagd een quiz te maken (2018)

Oude foto’s voor verzorgingshuis

In 2015 is een afdeling van een verzorgingshuis opgeknapt met oude foto’s

Special Peter van Velzen 

Voor Feel Good TV werd een special gemaakt over de voetbalclubs van Peter van Velzen, één van de weinige voormalige profvoetballers van Pijnacker-Nootdorp.

Burgemeester Ravestein

Toen burgemeester F. Ravestein een jaar burgemeester van Pijnacker-Nootdorp was, hebben Wim Meijer en Erik Bevaart een gesprek met haar gevoerd op het gemeentekantoor in juni 2015. Het filmpje is hier te zien

De Trucker 50 jaar

Cultuur Support heeft een serie van vijf artikelen geleverd aan de Telstar / Eendracht. Hierin wordt een heldere uiteenzetting gegeven van de betekenis van poppodium De Trucker gedurende 50 jaar.  Deel 5 is het slot en de andere vier staan online, zie linkjes onderaan dit artikel.

Jubileum in de Trucker – Telstar deel 1

Jubileum in de Trucker – Telstar deel 2

Jubileum in de Trucker – Telstar deel 3

Jubileum in de Trucker – Telstar deel 4

Jubileum in de Trucker – Telstar deel 5

De Trucker, een rijke geschiedenis